loading

Sách, tuyển tập

South-South migration and remittances / Dilip Ratha and William Shaw

Tác giả : Dilip Ratha and William Shaw

Nhà xuất bản : World Bank

Nơi xuất bản : Wash., D.C.

Mô tả vật lý : ix, 55 tr. : biểu đồ ; 25 cm

ISBN : 0821370723

Số phân loại : 330.91724

Chủ đề : 1. Kiều hối.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 3250
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top