loading

tài liệu điện tử

Để góp vào Bộ văn học Đồng Nai: Một đoạn dĩ vãng kịch nghệ miền Nam từ hát bội đến thoại kịch / Thuần Phong, Ngô Văn Phát

Tác giả : Thuần Phong, Ngô Văn Phát

Mô tả vật lý : Tr. 23-34

Chủ đề : 1. Ca kịch "Tục lụy". 2. Ca vũ nhạc kịch. 3. Đêm Lam Sơn. 4. Hành khúc của sinh viên. 5. Tân nhạc. 6. Văn nghệ sinh viên.

Top