loading

tài liệu điện tử

Để góp vào Bộ văn học Đồng Nai: Một đoạn dĩ vãng kịch nghệ miền Nam từ hát bội đến thoại kịch / Thuần Phong, Ngô Văn Phát

Tác giả : Thuần Phong, Ngô Văn Phát

Mô tả vật lý : Tr. 260-272

Chủ đề : 1. Cải lương. 2. Kịch nói. 3. Thoại kịch.

Top