loading

Sách, tuyển tập

Case problems in finance / ed. by W. Carl Kester [et al.]

Tác giả : ed. by W. Carl Kester [et al.]

Nhà xuất bản : McGraw-Hill/Irwin

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Boston [etc.]

Mô tả vật lý : x, 806 tr. : biểu đồ ; 26 cm + 1 CD-ROM(4 3/4 in)

ISBN : 0072945516

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Công ty -- Tài chính -- Nghiên cứu trường hợp. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính -- Nghiên cứu trường hợp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 719/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 LV 720/2007 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 721/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 LV 722/2007 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top