loading

Sách, tuyển tập

Tiêu thập Nhất Lang. T.1 / Cổ Long ; ng.d. Hoàng Ngọc

Tác giả : Cổ Long ; ng.d. Hoàng Ngọc

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 747tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.13

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.12011
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top