loading

Sách, tuyển tập

Những mẩu chuyện súc vật / V. Gítkốp ; ng.d. Trà Mỹ

Tác giả : V. Gítkốp ; ng.d. Trà Mỹ

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 1960

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 52tr. : hình vẽ ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 37/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top