loading

Luận án, luận văn

Xây dựng hệ thống phân loại độ phì đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long / Võ Quang Minh

Tác giả : Võ Quang Minh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Cần Thơ

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ, bản đồ (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 631.422

Chủ đề : 1. Đất màu mỡ -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Lúa -- Đất -- Tóm tắt. 3. Luận văn -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Quan hệ đất - cây trồng -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13266
Phục vụ đọc tại chỗ
Top