loading

Luận án, luận văn

Đột biến Gen P53 và biểu hiện Protein P53, MDM2, KI67, MMP9 trong ung thư niêm mạc miệng ở người Việt Nam / Nguyễn Thị Hồng

Tác giả : Nguyễn Thị Hồng

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. : minh họa màu ; 21cm

Số phân loại : 616.99431

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Miệng -- Ung thư -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13264
Phục vụ đọc tại chỗ
Top