loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm văn hóa - lịch sử trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ / Phạm Anh Dũng

Tác giả : Phạm Anh Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 726.143

Chủ đề : 1. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh -- Luận án -- Tóm tắt. 2. Chùa -- Kiến trúc -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Đình -- Kiến trúc -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. -- Kiến trúc và lịch sử -- Tóm tắt. 6. -- Kiến trúc và tôn giáo -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13223
Phục vụ đọc tại chỗ
Top