loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu một số cây thuốc kháng vi nấm gây bệnh lang ben / Nguyễn Đinh Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Trần Xuân Mai

Tác giả : Nguyễn Đinh Nga ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Trần Xuân Mai

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 616.51

Chủ đề : 1. Dược thảo -- Tóm tắt. 2. Lang ben -- Điều trị -- Tóm tắt. 3. Y học cổ truyền -- Bài thuốc -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13211
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15657
Phục vụ đọc tại chỗ
Top