loading

Sách, tuyển tập

Lời quê góp nhặt : phê bình - tiểu luận / Nguyễn Thụy Kha

Tác giả : Nguyễn Thụy Kha

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 182tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.922434

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Hợp tuyển những bài viết dưới dạng tiểu luận, phê bình về văn học, các tác giả và tác phẩm của Nguyễn Thụy Kha .

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2837/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top