loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Đoàn 559 bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh / b.s. Trần Hữu Đại [và nh.ng. khác]

Tác giả : b.s. Trần Hữu Đại [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 706tr., 10 tờ đính : 23 tờ minh họa (1 phần màu) ; 21cm

Số phân loại : 355.47597

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.05270
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top