loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thi pháp thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh / Trương Hoàng Lệ ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Như Mai

Tác giả : Trương Hoàng Lệ ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Như Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 191 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Thơ Tứ tuyệt -- Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học -- Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13283
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15664
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15664 BH
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top