loading

Luận án, luận văn

Gây mê hồi sức trong phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành : phân tích kết quả và các yếu tố nguy cơ / Nguyễn Thị Quý ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Chừng, Phạm Nguyễn Vinh

Tác giả : Nguyễn Thị Quý ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Chừng, Phạm Nguyễn Vinh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 207 tờ : minh họa màu ; 30cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.413022

Chủ đề : 1. Động mạch vành -- Phẫu thuật. 2. Gây mê hồi sức. 3. Hệ tim mạch -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13276
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13278 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16327
Phục vụ đọc tại chỗ
Top