loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm hình thái học phát triển cung răng sữa hàm dưới ở trẻ từ 3 đến 5 tuổi / Nguyễn Thị Kim Anh

Tác giả : Nguyễn Thị Kim Anh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 168 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.6320083022

Chủ đề : 1. Cung răng. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Răng miệng trẻ em. 4. Răng sữa.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13252
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13254 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top