loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sáng trong nghề lưới vây xa bờ kết hợp ánh sáng / Nguyễn Đức Sĩ

Tác giả : Nguyễn Đức Sĩ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nha Trang

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 239 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 639.2022

Chủ đề : 1. Trường Đại học Nha Trang -- Luận án. 2. Đánh cá -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Lưới vây. 5. Nguồn sáng trong nghề cá.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 13249
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13251 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top