loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Độ phân tán của khoảng QT trên điện tâm đồ trong các giai đoạn nhồi máu cơ tim / Trần Kim Trang

Tác giả : Trần Kim Trang

Nhà xuất bản : Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 125 tờ : biểu đồ màu ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 616.1237022

Chủ đề : 1. Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh -- Luận văn. 2. Điện tâm đồ. 3. Luận văn -- Việt Nam. 4. Tim -- Nhồi máu -- Chẩn đoán. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 13246
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13248 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top