loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu cố định tế bào nấm men Saccharomyces Cerevisiae sinh Enzyme Invertase có hoạt tính cao bằng Alginat để thủy phân Sucrose thu đường khử / Trần Danh Giang ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Luyến, Lâm Ngọc Trâm

Tác giả : Trần Danh Giang ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Luyến, Lâm Ngọc Trâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nha Trang

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Nha Trang

Mô tả vật lý : 128 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 579.563022

Chủ đề : 1. Alginat. 2. Công nghiệp đồ uống. 3. Công nghiệp và kinh doanh thực phẩm. 4. Saccharomyces Cerevisiae. 5. Sucrose. 6. CD-ROM. 7. Luận án -- Việt Nam -- Nha Trang.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 13243
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 15613
(K07.29_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top