loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu bào chế và xác định tương đương sinh học của viên chứa Amoxicilin và Acid Clavulanic / Trịnh Thị Thu Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp

Tác giả : Trịnh Thị Thu Loan ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 179 tờ : hình vẽ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Amoxicilin. 2. Axít Clavulanic. 3. Bào chế học. 4. Viên thuốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13237
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13239 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15660
Phục vụ đọc tại chỗ
Top