loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu chẩn đoán và kết quả của phẫu thuật cắt nang đường mật ở người lớn / Nguyễn Cao Cương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quang Nghĩa

Tác giả : Nguyễn Cao Cương ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Quang Nghĩa

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 168 tờ : tranh ảnh (1 phần màu) ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.556022

Chủ đề : 1. Đường mật -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13234
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13236 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 16321
Phục vụ đọc tại chỗ
Top