loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đánh giá kỹ thuật đặt mảnh ghép của Lichtenstein trong điều trị thoát vị bẹn / Vương Thừa Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Văn Tần

Tác giả : Vương Thừa Đức ; Người hướng dẫn khoa học : Văn Tần

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 165 tờ ; 30cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.55905022

Chủ đề : 1. Thoát vị bẹn -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13231
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13233 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 15642
Phục vụ đọc tại chỗ
Top