loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu so sánh thơ thiền Lý - Trần (Việt Nam) và thơ thiền Đường - Tống (Trung Quốc) / Lê Thị Thanh Tâm

Tác giả : Lê Thị Thanh Tâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 272 tờ : minh họa ; 30cm + 01 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 809.1022

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Thơ thiền Trung Quốc -- Lịch sử và phê bình. 3. Thơ thiền Việt Nam -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học so sánh -- Trung Quốc và Việt Nam. 5. Văn học so sánh -- Việt Nam và Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13225
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13227 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top