loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm văn hóa - lịch sử trong kiến trúc đình, chùa Nam Bộ / Phạm Anh Dũng

Tác giả : Phạm Anh Dũng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 200 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 726.143022

Chủ đề : 1. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh -- Luận án. 2. Chùa -- Kiến trúc -- Việt Nam. 3. Đền -- Kiến trúc -- Việt Nam. 4. Kiến trúc và lịch sử. 5. Kiến trúc và tôn giáo. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 13222
(K07.31_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top