loading

Sách, tuyển tập

Về chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay : sách tham khảo / Trần Thị Minh Châu ch.b

Tác giả : Trần Thị Minh Châu ch.b

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 20067

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 319tr. ; 19cm

Số phân loại : 333.76009597

Chủ đề : 1. Đất sử dụng cho nông nghiệp -- Việt Nam. 2. Nông nghiệp và nhà nước -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2408/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2409/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top