loading

Sách, tuyển tập

Nhiệt học : sách dùng trong các trường chuyên nghiệp T.C. / Đào Mạnh Thuật

Tác giả : Đào Mạnh Thuật

Nhà xuất bản : Giáo dục

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 52tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 22cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 4476
(K08.02_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top