loading

Luận án, luận văn

QF - Vành và các tổng quát hóa của chúng / Lê Văn Thuyết

Tác giả : Lê Văn Thuyết

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 1992

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 91 tờ : hình vẽ ; 30 cm

Số phân loại : 512.4

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Lý thuyết vành. 3. Vành (Đại số).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6147
Phục vụ đọc tại chỗ
Top