loading

Sách, tuyển tập

Đường sáng trăng sao : hồi ký / Nguyệt Tú

Tác giả : Nguyệt Tú

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 475 tr. : 12 tờ tranh ảnh màu ; 21 cm

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Hồi ký. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 1299/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 124
Phục vụ đọc tại chỗ
Top