loading

Luận án, luận văn

Phương pháp cấu trúc đối với một lớp hệ phương trình loại Ellíp nhiều biến / Nguyễn Thừa Hợp

Tác giả : Nguyễn Thừa Hợp

Nhà xuất bản : Trường Đại học Tổng hợp

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 27 tr. ; 22 cm

Số phân loại : 515.3533

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân Elliptic -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6332
Phục vụ đọc tại chỗ
Top