loading

Sách, tuyển tập

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : từ 17-3 đến 21-3-1958

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 38tr. ; 19cm

Chủ đề : 1. Tư liệu chính phủ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 VN 246/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 VN 247/88
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top