loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử văn minh & các triều đại Trung Quốc / Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh biên soạn

Tác giả : Dương Ngọc Dũng, Lê Anh Minh biên soạn

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 262 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 27 cm

Số phân loại : 951

Chủ đề : 1. Trung Quốc -- Lịch sử. 2. Trung Quốc -- Văn minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 994/2007
(K08.40_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 VV 362/2023
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top