loading

Sách, tuyển tập

Những bí ẩn của bộ não người / Nguyễn Ngọc Hải

Tác giả : Nguyễn Ngọc Hải

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 200tr. : minh họa ; 24cm

Số phân loại : 612.82

Chủ đề : 1. Não bộ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 824/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 825/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top