loading

Sách, tuyển tập

Một vài vấn đề về phương pháp công tác của đoàn thanh niên / Lê Xuân Đồng

Tác giả : Lê Xuân Đồng

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 1961

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 83tr. ; 19cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 14884
(K08.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top