loading

Sách, tuyển tập

Workers in an integrating world : world development report 1995 : world development indicators / prep. by Michael Walton [et al.]

Tác giả : prep. by Michael Walton [et al.]

Nhà xuất bản : Oxf. Univ. Pr.

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Oxf. [etc.]

Mô tả vật lý : ix,251tr. : biểu đồ màu ; 26cm

ISBN : 0195211022

Số phân loại : 331.12

Chủ đề : 1. Chính sách lao động. 2. Môi trường làm việc. 3. Thị trường lao động.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 242/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top