loading

Quận năm tổ chức hành chánh và kinh tế [tài liệu điện tử] / Lê Thị Kim Anh

Tác giả : Lê Thị Kim Anh

Năm xuất bản : 19--?.-

Nơi xuất bản : Học Viện Quốc gia Hành chánh ;

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Số phân loại : 352.1409597

Chủ đề : 1. Học Viện Quốc gia Hành chánh -- Luận văn. 2. Chính quyền địa phương -- Việt Nam Cộng Hòa. 3. Hành chính công -- Việt Nam Cộng Hòa. 4. -- Luận văn -- Việt Nam Cộng Hòa. 5. CD-ROM.

Top