loading

Phát triển đô thành Sài Gòn [tài liệu điện tử] / Nguyễn Thị Hoàng Nam

Tác giả : Nguyễn Thị Hoàng Nam

Năm xuất bản : 19--?.-

Nơi xuất bản : Học Viện Quốc gia Hành chánh ;

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Số phân loại : 307.1416

Chủ đề : 1. Học Viện Quốc gia Hành chánh -- Luận văn. 2. Đô thị -- Việt Nam Cộng Hòa -- Phát triển. 3. Luận văn -- Việt Nam Cộng Hòa. 4. Quy hoạch đô thị -- Việt Nam Cộng Hòa. 5. CD-ROM.

Top