loading

Vấn đề phòng ngừa nạn thiếu nhi phạm pháp [tài liệu điện tử] / Đoàn Triệu Hân

Tác giả : Đoàn Triệu Hân

Năm xuất bản : 19--?.-

Nơi xuất bản : Học Viện Quốc gia Hành chánh ;

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 in

Số phân loại : 364.3609597022

Chủ đề : 1. Học Viện Quốc gia Hành chánh -- Luận án. 2. Luận án -- Việt Nam Cộng hòa. 3. Phòng chống tội phạm -- Việt Nam Cộng hòa. 4. Thanh thiếu niên phạm pháp -- Việt Nam Cộng hòa -- Phòng ngừa. 5. CD-ROM.

Top