loading

Sách, tuyển tập

Ai thương : tập truyện ngắn / Miêng (Nguyễn Thị Xuân Sương)

Tác giả : Miêng (Nguyễn Thị Xuân Sương)

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 265tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1457/2007
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1458/2007
()
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top