loading

Sách, tuyển tập

Người của giang hồ / Nguyễn Hồng Lam

Tác giả : Nguyễn Hồng Lam

Nhà xuất bản : Công an Nhân dân

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 355tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.9228

Chủ đề : 1. Tạp văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1417/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1418/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top