loading

Sách, tuyển tập

Xây dựng lối sống ở Việt Nam hiện nay từ góc độ văn hóa truyền thống dân tộc / Võ Văn Thắng

Tác giả : Võ Văn Thắng

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 255tr. ; 20cm

Số phân loại : 646.7009597

Chủ đề : 1. Bản sắc dân tộc Việt Nam. 2. Lối sống -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1311/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1312/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top