loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo màng dày siêu dẫn Bi2 Sr2 Ca1 Cu2 Ox và một số tính chất của chúng / Đỗ Thị Sâm

Tác giả : Đỗ Thị Sâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 152 tờ : minh họa ; 30cm

Số phân loại : 537.623

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Màng dày. 3. Siêu dẫn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13042
Phục vụ đọc tại chỗ
Top