loading

Luận án, luận văn

Cấu trúc Tôpô của tập nghiệm trong bài toán cực đại Véctơ tựa lõm chặt : luận án Tiến sĩ Toán học

Tác giả : Nguyễn Quang Huy

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 83 tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30cm

Số phân loại : 515.73

Chủ đề : 1. Không gian Tôpô. 2. Không gian véctơ. 3. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 13026
Phục vụ đọc tại chỗ
Top