loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn hay 2005 / Nhiều Tác giả

Tác giả : Nhiều Tác giả

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 394tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1093/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1094/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top