loading

Sách, tuyển tập

Vận may : tiểu thuyết / Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Tác giả : Nguyễn Nhuận Hồng Phương

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 322tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1033/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1034/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top