loading

Sách, tuyển tập

La Photographie en France, 1970-2005 / Christian Gattinoni

Tác giả : Christian Gattinoni

Nhà xuất bản : Culturesfrance

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : P.

Mô tả vật lý : 152tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 25cm

ISBN : 2914935765

Số phân loại : 770.944

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh -- Pháp -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 225/2007
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top