loading

Luận án, luận văn

Một số bài toán biên tự do nảy sinh từ công nghiệp hóa học / Phan Hữu Sắn

Tác giả : Phan Hữu Sắn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 1991

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 15 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán biên -- Tóm tắt. 2. Công nghiệp hóa học -- Mô hình toán học -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Phương trình vi tích phân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6297
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top