loading

Sách, tuyển tập

Văn học miền Nam thời Nam Bắc phân tranh : các thế kỷ XVI - XVIII / Phạm Việt Tuyền

Tác giả : Phạm Việt Tuyền

Nhà xuất bản : Khai Trí

Năm xuất bản : 1965

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 233 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209001

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 16 - Thế kỷ 18.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 NC 2084
(5000)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top