loading

Ariel [electronic resource] : a reader's interactive exploration of literature

Nhà xuất bản : McGraw-Hill

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM : âm thanh ; 4 3/4 in

ISBN : 0072933615

Số phân loại : 809.2

Chủ đề : 1. Nhà văn -- Tiểu sử. 2. Văn học. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I AF 4956 BH
(AF116)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I AF 6156 BH
(AF306)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2 AF 6574 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I AF 8136 BH
(AF 40)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I AF 8137 BH
(AF 41)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top