loading

Sách, tuyển tập

Photography in focus / Jerry Burchfield, Mark Jacobs, Ken Kokrda

Tác giả : Jerry Burchfield, Mark Jacobs, Ken Kokrda

Nhà xuất bản : NTC/Contemporary

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : Lincolnwood, Ill.

Mô tả vật lý : ix,516tr. : minh họa (1 phần màu) ; 23cm

ISBN : 0844257818

Số phân loại : 771

Chủ đề : 1. Nhiếp ảnh -- Cẩm nang, sách hướng dẫn.... 2. Nhiếp ảnh -- Kỹ thuật số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 AF 4937
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top