loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng Ngô Thì Nhậm (1746-1803) / Trần Ngọc Ánh

Tác giả : Trần Ngọc Ánh

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Nhà triết học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Triết học Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 12951
Phục vụ đọc tại chỗ
Top