loading

Sách, tuyển tập

Mời vào / lời Võ Quãng ; tranh Mai Long

Tác giả : lời Võ Quãng ; tranh Mai Long

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 198

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 1 tờ gấp 6 : hình vẽ màu ; 9cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VN 16724
(K08.04_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top